Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của cả nước tháng 4/2021 đạt 400,36 triệu USD, giảm 7,9% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 42,9% so với cùng tháng năm 2020, cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2021 kim ngạch đạt gần 1,48 tỷ USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong tháng 4/2021 xuất khẩu sản phẩm nhựa sang đa số thị trường sụt giảm kim ngạch so với tháng 3/2021, trong đó xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á giảm mạnh 18,5%, đạt 42,8 triệu USD.
Trong 4 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Mỹ tăng rất mạnh 95,4% so với cùng kỳ năm 2020, dẫn đầu về kim ngạch với 521,02 triệu USD, chiếm 35,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; riêng tháng 4/2021 xuất khẩu sang Mỹ đạt 146,92 triệu USD, giảm 7,9% so với tháng 3/2021 nhưng tăng gần 90% so với tháng 4/2020.
Nhật Bản đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 215,7 triệu USD, chiếm 14,6%, giảm 5,5%. Tiếp đến thị trường EU đạt 180,4 triệu USD, chiếm 12,2%, tăng 24,7%.
Nhìn chung, xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 4 tháng đầu năm nay sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tăng mạnh ở một số thị trường như: Hàn Quốc tăng 33,7%, đạt 87,13 triệu USD; Hà Lan tăng 24,9%, đạt 53,94 triệu USD; Trung Quốc tăng 40,4%, đạt 52,2 triệu USD; Ấn Độ tăng 88,7%, đạt 26,27 triệu USD.

Xuất khẩu sản phẩm nhựa 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Xuat khau san pham nhua 4 thang dau nam 2021

 

Nguồn: VITIC