Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng sản phẩm từ nhựa trong tháng 6/2021 tăng 8,6% so với tháng liền kề trước đó và tăng mạnh 51,3% so với tháng 6/2020, đạt 441,43 triệu USD.
Cộng chung cả 6 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng sản phẩm từ nhựa tăng mạnh 41,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 2,33 tỷ USD, chiếm 1,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Nhóm hàng sản phẩm từ nhựa của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm tới 36,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 849,82 triệu USD, tăng mạnh 98% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 6/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 174,64 triệu USD, tăng 13% so với tháng 5/2021 và tăng mạnh 98,6% so với tháng 6/2020.
Tiếp sau đó là thị trường Nhật Bản đạt 331,53 triệu USD, giảm 3,4%, chiếm 14,3%; riêng tháng 6/2021 tăng 10,8% so với tháng 5 và tăng 7% so với tháng 6/2020
Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 276,02 triệu USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ, chiếm 11,9%; Xuất khẩu sang EU đạt 272,84 triệu USD, tăng 26%, chiếm 11,7%.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng sản phẩm từ nhựa 6 tháng đầu năm 2021 sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu sản phẩm từ nhựa 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: VITIC