Riêng tháng 5/2023 ước đạt 192.915 tấn, tương đương 80,22 triệu USD, giá trung bình 415,8 USD/tấn, tăng 1,6% về lượng, tăng 5,5% kim ngạch và tăng 3,8% về giá so với tháng 4/2023; còn so với tháng 5/2022 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 25,8%, 29,7% và 5,2%.
Trong tháng 5/2023, riêng xuất khẩu sắn lát ước đạt 83.890 tấn, tương đương 24,07 triệu USD, giá trung bình 286,9 USD/tấn, giảm 0,2% về lượng, tăng 0,9% về kim ngạch và tăng 1,1% về giá so với tháng 4/2023. Tính chung cả 5 tháng, xuất khẩu sắn lát đạt 546.760 tấn, tương đương 152,05 triệu USD, giá trung bình 278 USD/tấn, tăng 17% về lượng, tăng 11,3% về kim ngạch nhưng giảm 4,9% về giá so với 5 tháng đầu năm 2022.
Sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu hầu hết sang thị trường Trung Quốc chiếm 89,9% trong tổng lượng và chiếm 88,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 1,22 triệu tấn, tương đương 467,62 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và giảm 19,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, giá xuất khẩu sang thị trường này giảm 11,9%, đạt trung bình 382,3 USD/tấn.
Ngoài ra, Việt Nam còn xuất sang Hàn Quốc 65.610 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, thu về 24,33 triệu USD, giảm 9,2% về lượng và giảm 4,1% về kim ngạch so với cùng kỳ; xuất sang thị trường Đài Loan 23.571 tấn, tương đương 11,58 triệu USD, tăng mạnh 62,9% về lượng và tăng 54,5% về kim ngạch; Philippines 10.579 tấn, tương đương 4,9 triệu USD, tăng 2,1% về lượng nhưng giảm 7,2% về kim ngạch.

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn 5 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn 5 tháng đầu năm 2023 sụt giảm

Nguồn: Vinanet/VITIC