Nhóm ngành hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Trong tháng 10/2022 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 103,1 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm 2022 lên 1,35 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 20,1% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Tiếp đến là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trong tháng 10/2022 đạt trên 86,1 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2022 đạt 873,6 triệu USD, tăng 27% và chiếm 12,9% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.
Trong 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu một số nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng so với cùng kỳ 10 tháng năm 2021: Kim loại thường khác và sản phẩm tăng 90,3%; hóa chất tăng 43,9%; giày dép các loại tăng 90,2%; xơ sợi dệt các loại tăng 84,9%; cà phê tăng 171,7%; thủy sản tăng 86,2%.
Ấn Độ là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới. Dân số Ấn Độ là khoảng 1,4 tỷ người với dung lượng thị trường lớn, tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp các nước, trong đó có Việt Nam. Giống như các nước khác, kinh tế Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng nặng bởi Covid 19 nhưng kinh tế đã dần phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2021-22.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ 10 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/11 của TCHQ)

 
 

Nguồn: VITIC