Nhóm ngành hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Trong tháng 6 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 66,39 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng/2021 lên 623,3 triệu USD, giảm 2,89% và chiếm 21,3% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 6 đạt trên 42,2 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng/2021 lên 382,6 triệu USD, tăng 16,5% và chiếm 13% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.
Hàng hóa xuất khẩu sang Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2020 nhìn chung tăng kim ngạch so với 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hóa chất tăng 104,7%; chất dẻo nguyên liệu tăng 422%; cao su tăng 105,9%; sắt thép các loại tăng 159,1%; xơ sợi dệt các loại tăng 109,3%; than các loại 410,2%; chè 191,6%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Cà phê 41,8%; hạt điều 35,2%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/7 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC