Nhóm ngành hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Trong tháng 8/2021 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 99,4 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2021 lên 821,1 triệu USD, giảm 5,8% và chiếm 20,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 8/2021 đạt trên 87,4 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2021 lên 548,1 triệu USD, tăng 1,09% và chiếm 13,8% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.
Hàng hóa xuất khẩu sang Ấn Độ 8 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 8 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hóa chất tăng 126,5%; chất dẻo nguyên liệu tăng 431,9%; cao su tăng 121,2%; xơ sợi dệt các loại tăng 111,1%; than các loại 152,1%; sản phẩm mây, tre, cói thảm tăng 124,1%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Cà phê 33,3%; hạt điều 12,4%; gỗ và sản phẩm gỗ 14,5%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 14/9 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC