Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 3/2022, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 138,4 triệu USD, tăng 77,9% so với tháng trước .Tính chung 3 tháng năm 2022 đạt 311,2 ttriệu USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 20% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may các loại sang Campuchia trong tháng 3/2022 đạt 92,3 triệu USD, tăng 54,3% so với tháng trước đó. Tính chung 3 tháng năm 2022 đạt 233,1 triệu USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15% tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia trong 3 tháng đầu năm 2022 nhìn chung tăng kim ngạch so với năm 2021; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Phân bón các loại tăng 56,1%; chất dẻo nguyên liệu tăng 65,8%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 232,5%.
Số liệu xuất khẩu sang Campuchia 3 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 7/4 của TCHQ)

Nguồn: VITIC