Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2022, kim ngạch xuất sang Campuchia đạt 548 triệu USD, giảm 4% so với tháng trước, tính chung 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,2 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước.
Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 6/2022, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 85,6 triệu USD, tăng 6,9% so với tháng trước .Tính chung 6 tháng năm 2022 đạt 562,4 ttriệu USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 17,4% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may các loại sang Campuchia trong tháng 6/2022 đạt 84,6 triệu USD, giảm 5,3% so với tháng trước đó. Tính chung 6 tháng năm 2022 đạt 479,1 triệu USD, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 14,8% tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia trong 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung tăng kim ngạch so với năm 2021; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Phân bón các loại tăng 48,5%; chất dẻo nguyên liệu tăng 93,2%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 126,8%.
Số liệu xuất khẩu sang Campuchia 6 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/7 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC