Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2022, kim ngạch xuất sang Campuchia đạt 499,2 triệu USD, tăng 7,3% so với tháng trước, tính chung 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,1 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước.
Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 8/2022, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 73,5 triệu USD, tăng 14,2% so với tháng trước .Tính chung 8 tháng năm 2022 đạt 700,3 ttriệu USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 16,7% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may các loại sang Campuchia trong tháng 8/2022 đạt 91,4 triệu USD, tăng 11,1% so với tháng trước đó. Tính chung 8 tháng năm 2022 đạt 652,5 triệu USD, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15,6% tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia trong 8 tháng đầu năm 2022 nhìn chung tăng kim ngạch so với năm 2021; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hàng thủy sản tăng 128,2%; xăng dầu tăng 94,8%; sản phẩm từ cao su tăng 242,8%.
Số liệu xuất khẩu sang Campuchia 8 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/9 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC