Hàng dệt may là mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Canada. Trong tháng 7 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 103,7 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng/2021 lên 543,7 triệu USD, tăng 28,1% và chiếm 18,4% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 7 đạt trên 41,6 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng/2021 lên 443,05 triệu USD, tăng 13% và chiếm 15% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada.
Hàng hóa xuất khẩu sang Canada 7 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 7 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 62,9%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 49,5%; máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 50,2%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 142,3%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 16,1%; sản phẩm từ sắt thép giảm 5 ,5%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Canada 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/8 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC