Dẫn đầu nhóm các mặt hàng xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022 là mặt hàng sắt thép các loại, đạt 185,4 triệu USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 132,8 triệu USD trong 3 tháng/2022, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 10,9% tỷ trọng xuất khẩu; nhóm máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng đứng thứ 3 về kim ngạch xuất khẩu, đạt 124,9 triệu USD, tăng 80,3%, chiếm 10,2% tỷ trọng xuất khẩu.
Một số nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước: Hàng thủy sản tăng 50,3%; hóa chất tăng 268,2%; phân bón các loại tăng 191,2%; sản phẩm từ sắt thép tăng 63%; Clanhke và xi măng tăng 154,8%.
Xuất khẩu hàng hóa sang Malaysia 3 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 7/4/2022 của TCHQ)

Nguồn: VITIC