Trong 3 tháng đầu năm 2022, dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu là nhóm hàng hàng điện thoại các loại và linh kiện, đạt 251,8 triệu USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 14,6% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 224,7 triệu USD, tăng 63,4%, chiếm 13,1% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp theo là nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 148,6 triệu USD, tăng 16,7%, chiếm 8,6% tỷ trọng.
Một số nhóm mặt hàng xuất khẩu sang Thái Lan trong 3 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước đó: Sản phẩm hóa chất tăng 115,4%; giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 66,4%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 67,7%; hạt tiêu tăng 77,3%; phân bón các loại tăng 152,5%.
Ngược lại một số nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm trong 3 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021: Sắt thép các loại giảm 37,7%; sản phẩm từ sắt thép giảm 1,6%; giày dép các loại giảm 28,4%; sản phẩm gốm sứ giảm 15,6%; vải mành, vải kỹ thuật giảm 21,3%; hóa chất giảm 15,9%; cà phê giảm 25%.
Số liệu xuất khẩu sang Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022
(Tính toán số liệu công bố ngày 10/4 của TCHQ)
                                                           ĐVT: USD 

Nguồn: VITIC