Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn chăn nuôi của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt gần 523,88 triệu USD, tăng mạnh 52,7% so với 6 tháng đầu năm 2020; trong đó riêng tháng 6/2021 đạt 105,64 triệu USD, giảm 9,8 % so với tháng 5/2021 nhưng tăng 44,3% so với tháng 6/2020.
Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang thị trường Trung Quốc – thị ttường lớn nhất, mặc dù tháng 6/2021 giảm mạnh 33,6% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 47,3% so với tháng 6/2020, đạt 36,62 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 6 tháng đầu năm 2021 lên 188,3 triệu USD, tăng mạnh 124,3% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 35,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước..
Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 cũng tăng mạnh 41,7% so với cùng kỳ, đạt 74,81 triệu USD, chiếm 14,2% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 6/2021 giảm 5,3 % so với tháng 5/2021 nhưng tăng mạnh 57,6% so với tháng 6/2020, đạt 14,25 triệu USD.
Thị trường Mỹ vượt qua Ấn Độ lên xếp thứ 3 vè kim ngạch, đạt 56,42 triệu USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 6/2021 tăng 7,7% so với tháng 5/2021 và tăng 5,5% so với tháng 6/2020, đạt 11,76 triệu USD.
Đáng chú ý là thức ăn chăn nuôi xuất khẩu sang thị trường Thái Lan mặc dù chỉ chiếm 3% trong tổng kim ngạch, đạt 15,55 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh 100%; bên cạnh đó, xuất khẩu sang Indonesia cũng chỉ chiếm 1,8% trong tổng kim ngạch, đạt 9,29 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tăng rất mạnh 107%.

Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm sang Trung Quốc tăng 124%

 

Nguồn: VITIC