Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2021 xuất khẩu thức ăn gia súc các loại của Việt Nam tăng mạnh 44,4 % so với tháng 10/2021 và tăng 61% so với cùng tháng năm 2020, đạt trên 114,01 triệu USD. Cộng chung cả 11 tháng năm 2021 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng mạnh 34,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 971,83 triệu USD.
Việt Nam xuất khẩu thức ăn gia súc nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc đạt 330,73 triệu USD, chiếm 34% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước, tăng 75,6% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 11/2021 kim ngạch tăng 29,5% so với tháng 10/2021 và tăng 78% so với tháng 11/2020, đạt 33,72 triệu USD.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia chiếm 14,1%, đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 137,41 triệu USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước; Riêng tháng 11/2021 giảm 18,3% so với tháng 10/2021 và giảm 23,8% so với tháng 11/2020, đạt 9,62 triệu USD.
Đứng thứ 3 là thị trường Ấn Độ đạt 95,86 triệu USD, chiếm 9,9%, tăng mạnh 36% so với cùng kỳ; Riêng tháng 11/2021 xuất khẩu sang thị trường này tăng 12,4% so với tháng 10/2021 nhưng giảm 29,5% so với tháng 11/2020, đạt 3,34 triệu USD.
Nhìn chung, trong 11 tháng năm nay, xuất khẩu thức ăn gia súc sang đa số thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020, đáng chú ý xuất khẩu sang Philippines tăng mạnh 165,3%, đạt 69,13 triệu USD; xuất khẩu sang Thái Lan cũng tăng mạnh 78,2%, đạt 28,65 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/12/2021)

                                                                                                     ĐVT: USD

                                                         

Nguồn: Vinanet/VITIC