Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2021 cả nước xuất khẩu 566.358 tấn gạo, tương đương 296,4 triệu USD, giá trung bình 523,4 USD/tấn, giảm 8,4% về lượng và giảm 7,9% về kim ngạch so với tháng 10/2021 nhưng tăng nhẹ 0,5% về giá. So với tháng 11/2020 thì tăng mạnh 61,4% về lượng, tăng 56,9% kim ngạch nhưng giảm 2,7% về giá.
Trong tháng 11/2021 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines sụt giảm mạnh 23% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 10/2021, đạt 210.222 tấn, tương đương 106,54 triệu USD; thị trường Trung Quốc cũng giảm 4% cả về lượng và kim ngạch, đạt 75.830 tấn, tương đương 34,87 triệu USD; Ngược lại, xuất khẩu sang Gana tăng mạnh 44,9% về lượng và tăng 28,8% kim ngạch, đạt 98.800 tấn, tương đương 53,89 triệu USD.
Tính chung cả 11 tháng năm 2021 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 5,75 triệu tấn (tăng 0,8% so với 11 tháng đầu năm 2020), thu về gần 3,03 tỷ USD (tăng 7,2%), giá trung bình đạt 527,7 USD/tấn (tăng 6,4%). Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, đạt trên 2,3 triệu tấn, tương đương 1,18 tỷ USD, giá trung bình 510,6 USD/tấn, tăng 18,7% về lượng, tăng 29,3% về kim ngạch và tăng 8,9% về giá so với 11 tháng đầu năm 2020; chiếm 40% trong tổng lượng và chiếm 38,8% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước.
Trung Quốc đứng thứ 2 với 999.860 tấn, tương đương 494,72 triệu USD, giá trung bình 494,8 USD/tấn, tăng 32,9% về lượng, tăng 14,6% về kim ngạch nhưng giảm 13,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 17,4% trong tổng lượng và chiếm 16,3% trong tổng kim ngạch.
Thị trường Ghana đứng thứ 3 đạt 608.786 tấn, tương đương 356,85 triệu USD, giá 586,2 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 20,2%, 30,7% và 8,7% so với cùng kỳ, chiếm 10,6% trong tổng lượng và chiếm 11,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Đáng chú ý, trong 11 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu gạo sang thị trường Malasysia giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm 2020, giảm 49,3% về lượng, giảm 41,6% về kim ngạch nhưng tăng 15% về giá, đạt 273.050 tấn, tương đương 135,59 triệu USD, giá 496,6 USD/tấn, chiếm trên 4% trong tổng lượng và tổng kim ngạch. Ngược lại, xuất khẩu sang Bangladesh lại tăng rất mạnh 8.617 % về lượng, tăng 10.082% kim ngạch, tăng 16,8% về giá, đạt 53.261 tấn, tương đương 32,19 triệu USD, giá 604 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/12/2021 của TCHQ) 

Thị trường xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2021

Nguồn: Vinanet/VITIC