Trung Quốc đứng đầu về tiêu thụ thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam; xuất khẩu thức ăn gia súc sang Trung Quốc 4 tháng đầu năm chiếm 32% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 96,5 triệu USD, tăng mạnh 117,4% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó riêng tháng 4/2021 tăng 26% so với tháng 3/2021 và tăng mạnh 187,6% so với tháng 4/2020.
Tiếp sau đó là thị trường Đông Nam Á, xuất khẩu thức ăn gia súc sang Đông Nam Á đạt 90 triệu USD, chiếm 29,9%, tăng 17,3%; riêng tháng 4/2021 xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường này giảm 15,9% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 14,7% so với tháng 3/2021. Trong đó xuất khẩu thức ăn gia súc sang Campuchia nhiều nhất 45,63 triệu USD, tăng 28%; xuất khẩu thức ăn gia súc sang Malaysia 19,14 triệu USD, gỉam 22,5%; Philippines 8,9 triệu USD, tăng 33,5%; Indonesia 7,86 triệu USD, tăng mạnh 151%; Thái Lan 7,7 triệu USD, tăng 32,7%.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang Mỹ tháng 4/2021 tăng 6,7% so với tháng 3/2021 và tăng 10,8% so với tháng 4/2020, đạt 10,08 triệu USD; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sang Mỹ 4 tháng đầu năm 2021 lên 33,75 triệu USD, chiếm 11,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 27,7% với cùng kỳ năm 2020.
Đáng chú ý, nhóm hàng này trong 4 tháng đầu năm 2020 không xuất khẩu thức ăn gia súc sang Ấn Độ, nhưng năm nay kim ngạch xuất khẩu tương đối cao, đạt 33,36 triệu USD, chiếm 11% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: VITIC