Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2021 nhiều nhất từ thị trường Achentina, với 540,7 triệu USD, chiếm 32,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2020; riêng tháng 4/2021 nhập khẩu thức ăn gia súc từ Achentina giảm 22,5% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 28,4% so với tháng 4/2020, đạt 152,53 triệu USD.
Đứng thứ 2 là thị trường Mỹ, nhập khẩu thức ăn gia súc từ Mỹ đạt 321,7 triệu USD, chiếm 19,5%, tăng 139,9%; riêng tháng 4/2021 giảm mạnh 52% so với tháng 3/2021 và giảm 2,9% so với cùng tháng năm 2020, đạt 46,63 triệu USD.
Nhap khau thuc an gia suc, Nhap khau thuc an chan nuoi
Đáng chú ý là nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Ấn Độ trong 4 tháng đầu năm nay tăng rất mạnh 439,4% so với cùng kỳ, đạt 153,72 triệu USD, chiếm 9,3%, đứng thứ 3 về kim ngạch; riêng tháng 4/2021 giảm mạnh 67,3% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 313,5% so với tháng 4/2020, đạt 21,73 triệu USD.
Nhập khẩu thức ăn gia súc từ thị trường EU cũng tăng mạnh 96,6%, đạt 144,92 triệu USD, chiếm 8,8%; nhập từ thị trường Đông Nam Á chỉ tăng 10,7%, đạt 113,81 triệu USD, chiếm 6,9%.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ tất cả các thị trường chủ đạo trong 4 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: VITIC