Thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, tháng 5/2021 xuất khẩu sang thị trường này tăng 23,6% so với tháng 4/2021 và tăng mạnh 275% so với tháng 5/2020; tính chung cả 5 tháng đầu năm kim ngạch đạt 151,68 triệu USD, tăng mạnh 156,6% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 36,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Đông Nam Á; trong tháng 5/2021 xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường này tăng 15,9% so với tháng 4/2021 và tăng 38,7% so với tháng 5/2020, đạt 25,65 triệu USD; cộng chung cả 5 tháng đầu năm kim ngạch đạt 115,64 triệu USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 27,6% trong tổng kim ngạch.
Trong khối các nước Đông Nam Á thì Campuchia chiếm thị phần lớn nhất 52,5%, đạt 60,66 triệu USD, tăng 38,6%; Malaysia chiếm 21,1%, đạt 24,44 triệu USD, giảm 18,9%; Philippines chiếm 9,7%, đạt 11,18 triệu USD, tăng 27,2%; Indonesia chiếm 7,2%, đạt 8,37 triệu USD, tăng 132,4%; Thái Lan chiếm 8,6%, đạt 9,9 triệu USD, tăng 42,9%.
Đứng sau khối Đông Nam Á là thị trường Mỹ chiếm 10,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 44,67 triệu USD, tăng 24,6% với cùng kỳ năm 2020; trong đó riêng tháng 5/2021 đạt 10,91 triệu USD tăng 8,2% so với tháng 4/2021 và tăng 16,8% so với tháng 5/2020.
Xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ mặc dù tháng 5/2021 giảm 6,7% so với tháng 4/2021, nhưng cộng chung cả 5 tháng thì vẫn tăng cao 27,4%, đạt 41,4 triệu USD, chiếm 9,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc 5 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng tốt
 

Nguồn: VITIC