Thức ăn gia súc của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, chiếm 36,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước, đạt 30,77 triệu USD, giảm 36,9% so với tháng 12/2021 nhưng tăng 374,3% so với tháng 1/2021.
Tiếp đến thị trường Campuchia chiếm 13,6%, đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 11,36 triệu USD, tăng 29% so với tháng 12/2021 nhưng giảm 2,4% so với tháng 1/2021.
Sau đó là thị trường Mỹ đạt 9,96 triệu USD, chiếm 11,9%, giảm 7,7% so với tháng 12/2021 và giảm 0,1% so với tháng 1/2021
Đáng chú ý là xuất khẩu sang thị trường Philippines sụt giảm mạnh 86,7% so với tháng 12/2021 nhưng tăng mạnh 211% so với tháng 1/2021, đạt 8,66 triệu USD, chiếm 10,3%.
Nhìn chung, trong tháng 1/2022, xuất khẩu thức ăn gia súc sang đa số thị trường sụt giảm mạnh so với tháng 12/2021 nhưng tăng mạnh so với tháng 1/2021.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang các thị trường FTA - CPTTP trong tháng 1/2022 đạt 64,76 triệu USD, giảm 53% so với tháng 12/2021 nhưng tăng mạnh 82,9% so với tháng 1/2021.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang các thị trường FTA - RCEP trong tháng 1/2022 đạt 7,44 triệu USD, giảm 21% so với tháng 12/2021 và cũng giảm 19,5% so với tháng 1/2021.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Đông Nam Á trong tháng 1/2022 đạt 28,93 triệu USD, giảm 66% so với tháng 12/2021 nhưng tăng 10,9% so với tháng 1/2021.

Xuất khẩu thức ăn gia súc tháng 1/2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/2/2022)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc tháng 1/2022 tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2021
 

Nguồn: Vinanet/VITIC