Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 11/2023 giảm 6% so với tháng 10/2023 nhưng tăng nhẹ 0,13% so với tháng 11/2022, đạt trên 790,36 triệu USD.
Tính chung 11 tháng năm 2023 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 8,23 tỷ USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 789,19 triệu USD, giảm 8%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 17,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 1,45 tỷ USD, giảm mạnh 28,9% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 11/2023 đạt 131,44 triệu USD, giảm 9,3% so với tháng 10/2023 nhưng tăng 11,6% so với tháng 11/2022.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 16,9%, đạt trên 1,39 tỷ USD, giảm 11,9%; riêng tháng 11/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 144,68 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng 10/2023 nhưng giảm 4,9% so với tháng 11/2022.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 11/2023 giảm 19,8% so với tháng 10/2023 và giảm14,6% so với tháng 11/2022, đạt 106,4 triệu USD; cộng chung cả 11 tháng năm 2023 xuất khẩu sang thị trường này giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022, đạt gần 1,25 tỷ USD, chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 11 tháng năm 2023 giảm14,2% so với 11 tháng năm 2022, đạt 4,28 tỷ USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP giảm 16,9%, đạt 2,21 tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 69,67 triệu USD, giảm 30,6%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 7,5% trong tổng kim ngạch, đạt gần 618,92 triệu USD, giảm 12%.

Xuất khẩu thủy sản 11 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản 11 tháng năm 2023 đạt gần 8,23 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC