Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 8/2022 tăng 6% so với tháng 7/2022 nhưng tăng mạnh 69,3% so với tháng 8/2021, đạt trên 1 tỷ USD.
Tính chung 8 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 7,63 tỷ USD, tăng mạnh 37,3% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 613,7 triệu USD, tăng 22,5%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 21,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 1,63 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 8/2022 đạt 159,53 triệu USD, giảm 2,8% so với tháng 7/2022 nhưng tăng 1,9% so với tháng 8/2021.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 14,7%, đạt trên 1,12 tỷ USD, tăng 28,1%; riêng tháng 8/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 173,21 triệu USD, tăng 14,3% so với tháng 7/2022 và tăng rất mạnh 127,9% so với tháng 8/2021.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 8/2022 tăng 33,3% so với tháng 7/2022 và tăng 106,7% so với tháng 8/2021, đạt 142,82 triệu USD; cộng chung cả 8 tháng năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này cũng tăng 82,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1,07 tỷ USD, chiếm 14% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 8 tháng năm 2022 tăng mạnh 45% so với 8 tháng năm 2021, đạt 3,62 tỷ USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 37,3%, đạt 1,96 tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 889,95 triệu USD, tăng mạnh 41,9%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 6,8% trong tổng kim ngạch, đạt trên 522,04 triệu USD, tăng mạnh 43%.

Xuất khẩu thủy sản 8 tháng  năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản 8 tháng năm 2022 tăng 37,3%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC