Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2021 xuất khẩu thủy sản các loại của Việt Nam tăng 4,9% so với tháng 8/2021 nhưng giảm mạnh 23,9% so với cùng tháng năm 2020, đạt gần 624,36 triệu USD. Cộng chung cả 9 tháng năm 2021 kim ngạch tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 6,19 tỷ USD.
Việt Nam xuất khẩu thủy sản nhiều nhất sang thị trường Mỹ đạt trên 1,45 tỷ USD, chiếm 23,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 9/2021 kim ngạch tăng nhẹ 1% so với tháng 8/2021 và tăng 2,6% so với tháng 9/2020, đạt 158,02 triệu USD.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản chiếm 15,4%, đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 953,88 triệu USD, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 9/2021 kim ngạch giảm 3,9% so với tháng 8/2021 và giảm 36,9% so với tháng 9/2020, đạt 74,6 triệu USD .
Đứng thứ 3 là thị trường EU đạt 702,71 triệu USD, chiếm 11,4%, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc chiếm 10,6%, đạt 655,05 triệu USD, giảm mạnh 21,8% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung, trong 9 tháng năm nay, xuất khẩu thủy sản sang đa số thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu thủy sản 9 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/10/2021)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm 2021 đạt gần 6,19 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC