Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 9/2022 giảm 13,7% so với tháng 8/2022 nhưng tăng mạnh 38,6% so với tháng 9/2021, đạt gần 862,84 triệu USD.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 8,49 tỷ USD, tăng mạnh 37,3% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 8,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 686,33 triệu USD, tăng 26,6%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 20,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 1,77 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 9/2022 đạt 142,86 triệu USD, giảm 10,5% so với tháng 8/2022, giảm 9,6% so với tháng 9/2021.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 14,9%, đạt gần 1,27 tỷ USD, tăng 32,8%; riêng tháng 9/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 142,1 triệu USD, giảm 18% so với tháng 8/2022 và tăng rất mạnh 90,5% so với tháng 9/2021.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 9/2022 tăng 2,4% so với tháng 8/2022 và tăng mạnh 117,7% so với tháng 9/2021, đạt 146,28 triệu USD; cộng chung cả 9 tháng năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh 85,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 1,21 tỷ USD, chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 9 tháng năm 2022 tăng mạnh 47,3% so với 9 tháng năm 2021, đạt trên 4,07 tỷ USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 40,4%, đạt 2,19 tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 11,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 980,11 triệu USD, tăng mạnh 39,5%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 6,9% trong tổng kim ngạch, đạt trên 584,79 triệu USD, tăng mạnh 43,7%.

Xuất khẩu thủy sản 9 tháng  năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản 9 tháng năm 2022 tăng trưởng tốt

 

Nguồn: Vinanet/VITIC