Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 3/2023 tăng 25,6% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 24,8% so với tháng 3/2022, đạt gần 766,45 triệu USD. Tính chung quý I/2023 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,83 tỷ USD, giảm 27,5% so với quý I/2022. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 10,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 196,16 triệu USD, giảm 6,5%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Nhật Bản chiếm 17,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 322,11 triệu USD, giảm 7,2% so với quý I/2022; trong đó riêng tháng 3/2023 đạt 135,66 triệu USD, tăng 42,2% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 2% so với tháng 3/2022.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 15,5%, đạt gần 282,97 triệu USD, giảm mạnh 50,7%; riêng tháng 3/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 128,47 triệu USD, tăng 47,7% so với tháng 2/2023 nhưng giảm mạnh 43,9% so với tháng 3/2022.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 3/2023 tăng 10,6% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 38,4% so với tháng 3/2022, đạt 112,76 triệu USD; cộng chung cả quý I/2023 xuất khẩu sang thị trường này giảm 27% so với quý I/2022, đạt gần 238,37 triệu USD, chiếm 13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP quý I/2023 giảm 16,4% so với quý I/2022, đạt gần 961,64 triệu USD, chiếm 52,6% trong tổng kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP giảm 20,8%, đạt gần 506,39 triệu USD, chiếm 27,7%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 8,9% trong tổng kim ngạch, đạt trên 161,85 triệu USD, giảm 7,4%.

Xuất khẩu thủy sản quý I/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường quý I/2023 giảm 27,5%

Nguồn: Vinanet/VITIC