Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt trên 749,79 triệu USD, tăng nhẹ 0,6% về kim ngạch so với tháng 12/2023; nhưng tăng mạnh 64% so với tháng 1/2023.
Nhật Bản đứng đầu về thị trường tiêu thụ thủy sản của Việt Nam, chiếm 17,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt 130,27 triệu USD, tăng 5,1% về kim ngạch so với tháng 12/2023 và tăng 42,9% so với tháng 1/2023.
Tiếp sau đó là thị trường Mỹ chiếm 14,8%, đạt 110,97 triệu USD, giảm 2,1% về kim ngạch so với tháng 12/2023 nhưng tăng mạnh 62,9% so với tháng 1/2023.
Thị trường Trung Quốc đứng thứ 3 đạt 100,87 triệu USD, tăng 10,7% về kim ngạch so với tháng 12/2023 và cũng tăng mạnh 291% so với tháng 1/2023, chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 385,84 triệu USD, tăng 4% so với tháng 12/2023 và cũng tăng mạnh 67,3% so với tháng 1/2023.
Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 58,94 triệu USD, tăng 18,2% so với tháng 12/2023 và tăng 19% so với tháng 1/2023.
Xuất khẩu sang thị trường EU đạt 69,45 triệu USD, giảm 10,7% so với tháng 12/2023 nhưng tăng 32% so với tháng 1/2023.

Xuất khẩu thủy sản tháng 1/2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ) 

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường tháng 1/2024

 

Nguồn: Vinanet/VITIC