Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 500,83 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.
Mỹ luôn luôn là thị trường hàng đầu tiêu thụ thủy sản của Việt Nam, nhưng trong tháng 8/2021 xuất khẩu thủy sản sang Mỹ sụt giảm mạnh 33,9% so với tháng 7/2021 và giảm 14,5% so với tháng 8/2020, đạt gần 156,43 triệu USD, nhưng tính chung cả 8 tháng năm 2021 kim ngạch vẫn tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1,3 tỷ USD, chiếm 23,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản - thị trường lớn thứ 2 trong tháng 8/2021 cũng sụt giảm mạnh 36,5% so với tháng 7/2021 và giảm 36,3% so với tháng 8/2020, đạt gần 77,62 triệu USD, tính chung cả 8 tháng cũng giảm 3,7% so với cùng kỳ, đạt gần 879,58 triệu USD, chiếm 15,8% trong tổng kim ngạch.
Trong tháng 8/2021, xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU cũng chung xu hướng giảm, giảm 38,2% so với tháng 7/2021 và giảm 31% so với tháng 8/2020, đạt 64,76 triệu USD, nhưng 8 tháng vẫn tăng 9,6% so với cùng kỳ, đạt gần 628,33 triệu USD, chiếm 11,3% trong tổng kim ngạch.
Nhìn chung, xuất khẩu thủy sản trong tháng 8/2021 sang hầu hết các thị trường giảm so với tháng 7/2021 và cũng giảm so với tháng 8/2020, nhưng tính chung cả 8 tháng thì xuất khẩu sang đa số các thị trường vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản tháng 8/2021 sụt giảm mạnh

Nguồn: VITIC