Trong đó riêng trong tháng 5/2023 kim ngạch đạt 338,18 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng 4/2023 nhưng giảm 4,3% so với tháng 5/2022.
Trong số rất nhiều thị trường xuất khẩu sản phẩm túi xách, va li ô dù, thì Mỹ đạt kim ngạch lớn nhât 578,56 triệu USD, chiếm 38,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 5/2023 đạt 140,29 triệu USD, tăng 4,6% so với tháng 4/2023 nhưng giảm 15,7% so với tháng 5/2022.
Thị trường EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 354,52 triệu USD, chiếm 23,8%, giảm 2,5%; Tiếp sau đó là thị trường Nhật Bản chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch, đạt 146,75 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.
Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 thì thấy phần lớn các thị trường sụt giảm kim ngạch. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc lại tăng mạnh 20,6%, đạt 59,39 triệu USD, chiếm 4% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu túi xách, ví, va li  5 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu của TCHQ công bố ngày 15/6/2023)

 ĐVT: USD 

Xuất khẩu túi xách, ví, va li  5 tháng đầu năm 2023 đạt trên 1,49 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC