Riêng tháng 3/2023 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 312,08 triệu USD, tăng 26% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 10% so với tháng 3/2022.
Trong số rất nhiều thị trường xuất khẩu sản phẩm túi xách, va li ô dù, thì Mỹ đạt kim ngạch lớn nhất 304,41 triệu USD, chiếm trên 37% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 28,4% so với quý I/2022. Riêng tháng 3/2023 đạt 113,86 triệu USD, tăng 26,3% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 26% so với tháng 3/2022.
Thị trường Nhật Bản đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 94,56 triệu USD, chiếm 11,5%, tăng 7%; Tiếp sau đó là thị trường Hà Lan chiếm 6,9% trong tổng kim ngạch, đạt 56,55 triệu USD, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2022.
Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu nhóm hàng này trong quý I/2023 so với quý I/2022 thì thấy đa số các thị trường sụt giảm kim ngạch.

 

Xuất khẩu túi xách, ví, va li quý I/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

                                                                                           ĐVT: USD 

Xuất khẩu túi xách, ví, va li quý I/2023 giảm 13,2%

Nguồn: Vinanet/VITIC