Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 195.051 tấn, trị giá 169,5 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và tăng 72,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 36,3% tổng lượng và 38,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 3/2022 đạt 85.686 tấn, trị giá 84,1 triệu USD, tăng 71% về lượng và tăng 120,2% về trị giá, giá xuất khẩu trung bình 982 USD/tấn, tăng 180 USD/tấn so với tháng trước.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm hơn 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 31.972 tấn, kim ngạch 25,8 triệu USD, tăng mạnh 713,1% về lượng và tăng gấp 13 lần về trị giá; riêng tháng 3/2022 đạt 13.489 tấn, trị giá 11,7 triệu USD, giá trung bình xuất khẩu 870 USD/tấn, tăng 167 USD/tấn so với tháng 02/2022.

  Xuất khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 7/4/2022 của TCHQ)

Nguồn: VITIC