Riêng tháng 8/2021 nhập khẩu giấy giảm 10,4% về lượng, giảm 9,1% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 167.656 tấn, tương đương 165,74 triệu USD; so với cùng tháng năm 2020 thì tăng 14,1% về lượng và tăng 31,4% về kim ngạch. Giá nhập khẩu giấy các loại trong tháng 8/2021 đạt trung bình 988,6 USD/tấn, tăng 1,4% so với tháng liền kề trước đó và tăng 15,2% so với tháng 8/2020.
Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản là các thị trường lớn cung cấp giấy các loại cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc 353.268 tấn, tương đương 393,28 triệu USD, giá 1.113,3 USD/tấn, tăng 16,3% về lượng, tăng 43,8% về kim ngạch và tăng 23,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 22% trong tổng lượng giấy các loại nhập khẩu của cả nước và chiếm 26,7% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ Indonesia 250.273 tấn, tương đương 208,63 triệu USD, giá nhập khẩu 833,6 USD/tấn, tăng mạnh 51% về lượng, tăng 58,8% về kim ngạch, tăng 5% về giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm trên 15,6% trong tổng lượng và chiếm 14,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu giấy các loại của cả nước.
Nhập khẩu từ Hàn Quốc 193.547 tấn, trị giá 174,67 triệu USD, giá 902,5 USD/tấn, tăng nhẹ 0,7% về lượng, tăng 8% cả về kim ngạch và giá so với cùng kỳ, chiếm 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ Nhật Bản tăng 27% về lượng, tăng 34% về kim ngạch và tăng 5,6% về giá so với cùng kỳ, đạt 217.041 tấn, tương đương 166,48 triệu USD, chiếm 13,5% trong tổng lượng và chiếm 11,3% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu giấy các loại 8 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

Các thị trường chính cung cấp giấy cho Việt Nam 8 tháng năm 2021

 

Nguồn: Vinanet/VITIC