Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2019 cả nước nhập khẩu 593.757 tấn xăng dầu, tương đương 359,61 triệu USD, giá trung bình 606 USD/tấn, giảm 32% về lượng, giảm 29% về kim ngạch nhưng tăng 4% về giá so với tháng 8/2019; so với tháng 9/2018 thì giảm 15% về lượng, giảm 28% về kim ngạch và giảm 16% về giá.
Tính chung cả 3 quý đầu năm 2019 cả nước nhập khẩu 6,88 triệu tấn xăng dầu, tương đương 4,21 tỷ USD, giá trung bình 611 USD/tấn, giảm 26% về lượng, giảm 33% về kim ngạch và giảm 9% về giá so với cùng kỳ năm 2018.
Nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ thị trường Malaysia đạt 1,96 triệu tấn, tương đương 1,67 tỷ USD, giá trung bình 594,3 USD/tấn, chiếm 28,5% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 27,7% trong tổng kim ngạch, giảm 26,5% về lượng, giảm 30,4% về kim ngạch và giảm 5,4% về giá so với cùng kỳ năm 2018.
Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 2 cung cấp xăng dầu cho Việt Nam đạt 1,72 triệu tấn, tương đương 1,12 tỷ USD, giá 651,6 USD/tấn, chiếm 25% trong tổng lượng và chiếm 26,6% trong tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước, giảm 26,2% về lượng, giảm 34,5% về kim ngạch và giảm 11,3% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường lớn thứ 3 là Singapore cũng sụt giảm cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 28,6%, 36,7% và 11,4% so với cùng kỳ, đạt 1,48 triệu tấn, tương đương 844,11 triệu USD, giá 568,8 USD/tấn, chiếm 21,6% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 20,1% trong tổng kim ngạch.
Tiếp theo là thị trường Trung Quốc đạt 1,1 triệu tấn, tương đương 689,76 triệu USD, giá nhập khẩu đạt 629,8 USD/tấn, chiếm 16% trong tổng lượng và tổng kim ngạch; tương đương với lượng nhập khẩu cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 8,3% cả về kim ngạch và giá so với cùng kỳ.
Nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Nga và Thái Lan trong 9 tháng đầu năm nay giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm 2018; trong đó nhập khẩu từ Thái Lan giảm 45,8% về lượng và giảm 50% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 516.251 tấn, tương đương 321,33 triệu USD. Nhập khẩu xăng dầu từ Nga giảm 80,1% về lượng và giảm 85,8% về kim ngạch, đạt 12.007 tấn, tương đương 7,29 triệu USD.
Riêng xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Hồng Kông rất ít 563 tấn, tương đương 0,26 triệu USD nhưng so với cùng kỳ năm trước thì tăng rát mạnh 452% về lượng và tăng 325,7% về kim ngạch.

Nhập khẩu xăng dầu 9 tháng đầu năm 2019

Thị trường

9 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ năm 2018

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

6.883.568

4.207.003.479

-26

-33

Malaysia

1.960.376

1.165.021.733

-26,46

-30,39

Hàn Quốc

1.719.082

1.120.103.706

-26,23

-34,54

Singapore

1.484.048

844.114.007

-28,56

-36,68

Trung Quốc đại lục

1.095.161

689.755.626

0

-8,28

Thái Lan

516.251

321.333.944

-45,76

-49,95

Đài Loan (TQ)

22.904

14.851.293

 

 

Nhật Bản

14.501

8.489.368

 

 

Nga

12.007

7.290.487

-80,11

-85,77

Hồng Kông (TQ)

563

260.902

451,96

325,66

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

Nguồn: VITIC