Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 9/2021 tăng trở lại cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 8/2021, với mức tăng tương ứng 26,9%, 28,5% và 1,3%, đạt 143.461 tấn, tương đương 89,19 triệu USD, giá trung bình 621,7 USD/tấn; so với tháng 9/2020 thì tăng 30% về lượng, tăng 99,3% về kim ngạch và tăng 53,4% về giá.
Tinh chung cả 9 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu đậu tương tăng mạnh cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 6,9%, 54,6% và 44,6%, đạt gần 1,54 triệu tấn đậu tương, trị giá 886,25 triệu USD, giá trung bình 576,3 USD/tấn.
Đậu tương nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ và Brazil; trong đó, nhập khẩu từ thị trường Mỹ trong tháng 9/2021 tăng mạnh 148% về lượng và tăng 136,5% về kim ngạch, nhưng giá giảm nhẹ 4,7% so với tháng 8/2021, đạt 63.517 tấn, tương đương 39,9 triệu USD, giá 628 USD/tấn; so với tháng 9/2020 thì cũng tăng mạnh 133,7% về lượng, tăng 259,8% về kim ngạch và giá tăng mạnh 54%. Tính chung, 9 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này tăng 25,6% về lượng, tăng 74,4% kim ngạch và giá tăng 38,9%, đạt 748.706 tấn, tương đương 423,89 triệu USD, giá 566,2 USD/tấn, chiếm 48% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu từ thị trường Brazil trong tháng 9/2021 tiếp tục giảm 10,2% về lượng và giảm 8,9% kim ngạch nhưng tăng 1,5% về giá so với tháng 8/2021, đạt 72.600 tấn, tương đương 43,95 triệu USD, giá 605,4 USD/tấn. Tính chung cả 9 tháng đạt 702.290 tấn, tương đương 408,82 triệu USD, giá 582 USD/tấn, chiếm trên 46% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, tăng 4,5% về lượng, tăng 58,6% kim ngạch và tăng 51,8% về giá so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu đậu tương 9 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu từ  Mỹ và Brazil

 

Nguồn: Vinanet/VITIC