Riêng tháng 9/2021 tăng mạnh 55,3% về lượng và tăng 55,9% kim ngạch và tăng 0,4% về giá so với tháng 8/2021, đạt 721.148 tấn, tương đương 222,2 triệu USD, giá trung bình 308,1 USD/tấn; so với tháng 9/2020 thì giảm 49,6% về lượng, giảm 16,5% về kim ngạch nhưng tăng mạnh 65,9% về giá.
Achentina là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam, trong tháng 9/2021 lượng nhập khẩu tăng mạnh 64,4% về lượng và tăng 62,9% về kim ngạch, giá giảm 0,9% so với tháng 8/2021, đạt 606.781 tấn, tương đương 186 triệu USD, giá 306,5 USD/tấn; so với tháng 9/2020 thì giảm mạnh 38,6% về lượng nhưng tăng 2% về kim ngạch và giá tăng mạnh 66%. Tính chung, 9 tháng năm 2021 nhập khẩu từ thị trường này giảm 33,4% về lượng, nhưng tăng 0,3% kim ngạch và giá tăng 50,6%, đạt 4,01 triệu tấn, tương đương 1,21 tỷ USD, giá 301 USD/tấn, chiếm 52,3% trong tổng lượng và chiếm 55,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Achentina là thị trường Brazil đạt 1,43 triệu tấn, tương đương 321,06 triệu USD, giá 224,6 USD/tấn, giảm 2,6% về lượng, nhưng tăng 12,3% kim ngạch và giá tăng 15,3%,
Nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ trong tháng 9/2021 tiếp tục giảm mạnh 96% về lượng và giảm 92% kim ngạch so với tháng 8/2021, đạt 1.345 tấn, tương đương 0,79 triệu USD; nhưng tính chung 9 tháng thì tăng đột biến 55.567% về lượng và tăng 48.877% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,09 triệu tấn, tương đương 306,73 triệu USD, giá 281 USD/tấn.

Nhập khẩu ngô 9 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu ngô 9 tháng năm 2021 trị giá trên 2,17 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC