Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô tháng 5/2021 tăng 45% về lượng và tăng 46,9% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt gần 1,04 triệu tấn, tương đương 296,46 triệu USD; so với cùng tháng năm 2020 thì giảm 8,2% về lượng nhưng tăng 24,3% về kim ngạch. Giá nhập khẩu ngô trong tháng 5/2021 đạt trung bình 286,4 USD/tấn, tăng 1,3% so với tháng liền kề trước đó và tăng 35,4% so với tháng 5/2020.
Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu ngô của cả nước đạt 4,37 triệu tấn, tương đương 1,14 tỷ USD, giá trung bình 260 USD/tấn, tăng 33,4% về lượng, tăng 65,6% về kim ngạch và tăng 24% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Ngô nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu từ 3 thị trường Achentina, Brazil và Ấn Độ; trong đó, Achentina – thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam, với 1,61 triệu tấn, tương đương 450,77 triệu USD, giá 280 USD/tấn, giảm 10,3% về lượng nhưng tăng 21,3% về kim ngạch và tăng 35,2% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 36,8% trong tổng lượng ngô nhập khẩu của cả nước và chiếm 39,6% trong tổng kim ngạch.
Thị trường lớn thứ 2 là Brazil đạt 1,36 triệu tấn, tương đương 300,31 triệu USD, giá nhập khẩu đạt 220,6 USD/tấn, tăng 122,5% về lượng, tăng 146,2% về kim ngạch và tăng 10,7% về giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm trên 31% trong tổng lượng và chiếm 26,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước.
Ngô nhập khẩu từ Ấn Độ – thị trường lớn thứ 3 tăng rất mạnh 84.000% về lượng, tăng 65.336% về kim ngạch nhưng giảm 21,4% về giá so với cùng kỳ, đạt 648.126 tấn, tương đương 17492 triệu USD, chiếm 15% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Nhập khẩu ngô 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ) 

Nhap khau ngo 5 thang dau nam 2021

Nguồn: VITIC