Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2021 xuất khẩu cao su sụt giảm sau 3 tháng tăng liên tiếp, tháng 8 giảm trên 7% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 7/2021. So với tháng 8/2020 cũng giảm 14,9% về lượng, nhưng kim ngạch và giá tăng tương ứng 13,5% và 33,3%, đạt 189.709 tấn, tương đương 311,35 triệu USD, giá trung bình 1.641,2 USD/tấn.
Tính chung cả 8 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu cao su vẫn tăng mạnh cả khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, cả nước xuất khẩu 1,11 triệu tấn cao su, thu về trên 1,85 tỷ USD, giá trung bình đạt 1.671,7 USD/tấn tăng 22% về khối lượng, tăng 59,9% về kim ngạch và giá tăng 31%.
Thị trường Trung Quốc tiêu thụ 70% lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam, với 778.931 tấn, tương đương gần 1,26 tỷ USD, giá trung bình 1.617,5 USD/tấn, tăng 12,3% về lượng, tăng 45,8% về kim ngạch và tăng 29,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Ấn Độ đạt 60.967 tấn, tương đương 108,88 triệu USD, giá trung bình 1.785,8 USD/tấn, tăng 71,3% về lượng, tăng 121,2% về kim ngạch và tăng 29% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm gần 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước.
Xuất khẩu cau su sang thị trường EU đạt 59.728 tấn, tương đương 106,59 triệu USD, giá 1.784,6 USD/tấn, tăng 72,3% về lượng, tăng 126,6% kim ngạch, giá tăng 31,5% so với cùng kỳ, chiếm 5,4% trong tổng lượng và chiếm 5,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước.

Xuất khẩu cao su 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

Kim ngạch xuất khẩu cao su 8 tháng năm 2021 tăng gần 60%

Nguồn: Vinanet/VITIC