Dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ai Cập trong năm 2021 là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 166,8 triệu USD, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 29,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm hàng xơ, sợi dệt các loại, đạt 50,9 triệu USD, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đứng thứ 3 là mặt hàng thủy sản, đạt 46,5 triệu USD, tăng 30%, chiếm 8,2 tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Ai Cập năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với năm 2020, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá: xuất khẩu hạt điều tăng 39,3%; hàng thủy sản 30%; hàng rau quả tăng 144,6%; hàng dệt may tăng 45,2%; hạt điều tăng 39,3%; cà phê tăng 49,7%; sắt thép các loại tăng gấp hơn 5 lần.
Những mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu giảm trong năm 2021: xơ, sợi dệt các loại giảm 0,5%; kim loại thường khác và sản phẩm giảm 56,5% so với năm 2021.
Từ ngày 1/10/2021, Ai Cập áp dụng Hệ thống thông quan điện tử một cửa (ACI). Vì vậy doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này nhanh chóng nghiên cứu tài liệu, đăng ký tài khoản trên hệ thống, cũng như phối hợp với đối tác nhập khẩu và hãng vận tải trong khai báo thông tin theo đúng quy định.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ai Cập năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 13/1/2021 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC