Riêng tháng 8/2023 đạt 139,6 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng 7/2023 và tăng 38,4% so với tháng 8/2022.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị trường lớn nhất, tháng 8/2023 tăng 8% so với tháng 7/2023 và tăng 123% so với tháng 8/2022, đạt 77,35 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 8 tháng năm 2023 đạt 389,84 triệu USD, tăng 25,2% so với 8 tháng năm 2022, chiếm 49,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 trong 8 tháng năm 2023 tăng 5,4% so với cùng kỳ, đạt 117,04 triệu USD, chiếm 14,8% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 8/2023 giảm 13,5% so với tháng 7/2023 nhưng tăng 9,8% so với tháng 8/2022, đạt 15,43 triệu USD.
Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 74,82 triệu USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 8/2023 tăng 14,5% so với tháng 7/2023 và tăng 39,9% so với tháng 8/2022, đạt 12,36 triệu USD.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA-RCEP trong 8 tháng năm 2023 tăng 12,3% so với cùng kỳ, đạt 660,4 triệu USD, chiếm 83,4% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường CPTTP tăng 6,7% so với cùng kỳ, đạt 91,3 triệu USD, chiếm 11,5% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á tăng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ, đạt 237,45 triệu USD, chiếm 30%.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 8 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc 8 tháng năm 2023 đạt 792,4 triệu USD

Nguồn: Vinanet/VITIC