Tổng cục Hải quan vừa thông tin về những điểm đáng chú ý về hoạt động xuất nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 5 (từ ngày 16-31/5).
Cụ thể, kỳ 2 đạt kim ngạch 28,69 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng 2,99 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5.
Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm lên con số 262,73 tỷ USD, tăng 33,7% (tương ứng tăng 66,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 182,81 tỷ USD, tăng 38,2% (tương ứng tăng 50,56 tỷ USD); khối doanh nghiệp trong nước đạt 79,93 tỷ USD, tăng 24,5% (tương ứng tăng 15,71 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
Trong kỳ 2 tháng 5, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 129 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng, Việt Nam nhập siêu 473 triệu USD.
Về diễn biến đáng chú ý của xuất khẩu kỳ 2 tháng 5, tổng kim ngạch đạt 14,28 tỷ USD, tăng 20,1% (tương ứng tăng 2,39 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 5. Trong đó các nhóm hàng tăng mạnh như: hàng dệt may tăng 303 triệu USD, tương ứng tăng 26,7%; sắt thép các loại tăng 199 triệu USD, tương ứng tăng 60,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 185 triệu USD, tương ứng tăng 15,7%; giày dép các loại tăng 182 triệu USD, tương ứng tăng 21,4%...
Tính trong 5 tháng đầu năm xuất khẩu của Việt Nam đạt 131,13 tỷ USD, tăng 30,9%, tương ứng tăng 30,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp FDI đạt 97,20 tỷ USD, tăng 36,7% (tương ứng tăng 26,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Về nhập khẩu, kỳ 2 tháng 5 đạt 14,41 tỷ USD, tăng 4,3% (tương ứng tăng 594 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5.
Các nhóm hàng tăng đáng chú ý là dầu thô tăng 132 triệu USD, tương ứng tăng 102%; quặng và khoáng sản khác tăng 126 triệu USD, tương ứng tăng 79,6%...
5 tháng đầu năm nhập khẩu của cả nước đạt 131,6 tỷ USD, tăng 36,7% (tương ứng tăng 35,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp FDI đạt 85,61 tỷ USD, tăng 40% (tương ứng tăng 24,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: Thái Bình/HQ Online