Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 5, xuất khẩu thủy sản đạt 790,38 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng 4/2021 và tăng 23,2% so với cùng kỳ 2020.
Lũy kế trong 5 tháng đầu năm, nhóm hàng thủy sản xuất khẩu mang về kim ngạch 3,27 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về thị trường, thủy sản của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ.
5 tháng đầu năm riêng thị trường này đạt 666,81 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 20,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước.
Nhật Bản đứng thứ 2 với kim ngạch đạt 552,12 triệu USD, chiếm 16,9%, tăng 0,8%.
Các vị trí tiếp theo như: EU đạt 368,99 triệu USD, chiếm 11,3%, tăng 16,5%; Trung Quốc đạt 348,32 triệu USD, chiếm 10,6%, giảm 6,7%; Hàn Quốc đạt 294,61 triệu USD, chiếm 9%, tăng 4,2%...
Dữ liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận các thị trường xuất khẩu lớn khác của nhóm hàng thủy sản đều có mức tăng trưởng cao.
Đó là, Thái Lan 110,8 triệu USD tăng 23,95%; Canada đạt hơn 100 triệu USD tăng 11,8%; Australia đạt 106,17 triệu USD tăng 57,3%; Nga đạt 72,29 triệu USD tăng 60,4%; Italia đạt 51,99 triệu USD tăng 81,4%...

Nguồn: Thái Bình/HQ Online