Trong đó, riêng tháng 8/2021 đạt trên 624,45 triệu USD, tăng mạnh 56,7% so với tháng 8/2020.
Hàng hóa nhập khẩu nhiều nhất từ Indonesia là nhóm hàng than các loại, tăng rất mạnh 71,6% so với 8 tháng năm 2020, trị giá trên 935,33 triệu USD, chiếm 18,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này; riêng tháng 8/2021 tăng mạnh 529,5% so với tháng 8/2020, đạt trên 197,94 triệu USD.
Nhập khẩu dầu mỡ động, thực vật từ Indonesia cũng tăng mạnh 95,5% đạt 441,39 triệu USD - đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 8,9%,;
Nhập khẩu Ô tô nguyên chiếc các loại cũng tăng 50,2%, đạt 381,76 triệu USD, chiếm 7,8%; Sắt thép các loại , tăng 37%, đạt 300,35 triệu USD, chiếm 6%.
Trong 8 tháng đầu năm 2021, nhìn chung nhập khẩu hầu hết các loại hàng hóa từ thị trường Indonesia tăng kim ngạch so với 8 tháng năm 2020.

Nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 8 tháng năm 2021 tăng gần 52% kim ngạch

Nguồn: VITIC