Kim ngạch nhập khẩu thủy sản tháng 4/2021 đạt 192,18 triệu USD, giảm 3,8% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 39,3% so với tháng 4/2020.
Ấn Độ là thị trường lớn nhất cung cấp thủy sản cho Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ Ấn Độ 4 tháng đầu năm 2021, đạt 102,73 triệu USD, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại của cả nước; trong đó riêng tháng 4/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 26,93 triệu USD, tăng 4,4% so với tháng 3/2021 và tăng mạnh 130% so với tháng 4/2020.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ Na Uy đạt 79,05 triệu USD, tăng 24,1%, chiếm 11,4%; riêng tháng 4/2021 giảm 10,8% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 16% so với tháng 4/2020, đạt 22,24 triệu USD.
Nhap khau thuy san 4 thang 2021
Kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á trong tháng 4/2021 tăng cao 23,5% so với tháng 3/2021 và tăng 84,6% so với tháng 4/2020, đạt 20,66 triệu USD, cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2021 tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 71,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,3%.
Thủy sản nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc trong tháng 4/2021 mặc dù giảm 22,2% so với tháng 3/2021 nhưng tăng mạnh 84% so với tháng 4/2020, đạt 14,53 triệu USD, cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh 62,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 60,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,8%.

Nhập khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021của TCHQ)

ĐVT: USD

 

 

Nguồn: VITIC