Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, thương mại 2 chiều Việt Nam – Indonesia 3 tháng đầu năm 2021 đạt gần 2,66 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2020; trong đó hàng hóa từ Indonesia nhập khẩu vào Việt Nam đạt gần 1,65 tỷ USD, tăng 23,5%; xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 1,01 tỷ USD, tăng 19,5%. Như vậy, nhập siêu từ Indonesia đạt 640,58 triệu USD, tăng 30,5%.
Riêng tháng 3/2021 kim ngạch nhập khẩu tăng 62,4% so với tháng 2/2021, đạt trên 698,48 triệu USD và cũng tăng 29,6% so với cùng tháng năm 2020.
Nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Indonesia chiếm 2,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Trong 3 tháng đầu năm, có 3 nhóm hàng nhập khẩu từ Indonesia đạt kim ngạch trên 100 triệu USD, gồm có nhóm hàng lớn nhất là Than các loại đạt 214,56 triệu USD, chiếm 13% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhóm hàng lớn thứ 2 là Dầu mỡ động, thực vật đạt 160,26 triệu USD, chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch, tăng rất mạnh 123%. Tiếp đến nhóm hàng Ô tô nguyên chiếc các loại đạt 8.946 chiếc, trị giá 111,67 triệu USD, chiếm 13,8% trong tổng số lượng và chiếm 6,8% trong tổng kim ngạch, giảm 26% cả về số lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020 .
Hàng hóa nhập khẩu từ Indonesia trong 3 tháng đầu năm nay đa số tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, trong đó đáng chú ý một số nhóm hàng tuy kim ngạch không lớn nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ như: Giấy các loại tăng 83,7%, đạt 87,96 triệu USD; Thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 124,3%, đạt 33,18 triệu USD; Hóa chất tăng 47,9%, đạt 60,5 triệu USD.

Nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/3/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: VITIC