Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương