Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đạt 36.798 chiếc, giảm 42,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 28.523 chiếc, giảm 40%; ô tô vận tải là 6.541 chiếc, giảm 54%.

Nhập khẩu ô tô 5 tháng đầu năm 2020

Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/6/2020 của TCHQ)

 

Thị trường

5 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (chiếc)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

36.798

811.244.027

-43,21

-43,08

100

100

Thái Lan

15.877

340.725.683

-58,64

-55,34

43,15

42

Indonesia

15.783

200.811.236

-18,97

-27,45

42,89

24,75

Trung Quốc

1.537

64.762.506

-25,35

-27,62

4,18

7,98

Nhật Bản

1.197

52.709.787

-21,41

-31,58

3,25

6,5

Đức

510

30.496.033

-22,14

-35,8

1,39

3,76

Mỹ

363

19.775.011

-46,14

-14,45

0,99

2,44

Hàn Quốc

348

17.276.835

12,26

-24,73

0,95

2,13

Nga

165

15.978.238

-69,67

-65,63

0,45

1,97

Anh

113

10.050.059

-51,29

-36,28

0,31

1,24

Ấn Độ

43

8.123.855

-47,56

-54,13

0,12

1

Canada

11

1.530.479

-35,29

-46,14

0,03

0,19

Pháp

8

769.897

-46,67

-48,58

0,02

0,09

Riêng tháng 5/2020 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu giảm nhẹ 1,1% (tương ứng 52 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước đó. Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 4.866 chiếc, tương ứng đạt 109 triệu USD. Trong khi đó,ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 4.918 chiếc với trị giá đạt 131 triệu USD.

Trong tháng 5/2020, ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu chủ yếu có xuất xứ từ thị trường Indonesia với 2.544 chiếc, Thái Lan 1.092 chiếc và Trung Quốc với 390 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 83% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Các loại ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tháng 5/2020

Chỉ tiêu

Tháng

4/2020

Tháng

5/2020

Tỷ trọng tháng 5/2020 (%)*

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

Trị giá

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

3.491

80.169.094

4.071

76.380.778

83,7

70,3

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

14

102.095

7

212.083

0,1

0,2

Ô tô vận tải

840

21.741.892

292

8.388.101

6,0

7,7

Ô tô loại khác

573

29.015.276

496

23.712.169

10,2

21,8

Tổng cộng

4.918

131.028.359

4.866

108.693.133

100

100

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 5/2020, có 4.071 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 76,4 triệu USD, chiếm 83,7% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong thángtăng tới 17%(tương đương tăng 580 chiếc) so với tháng trước.
Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh 2.321chiếc, tăng 52,2% và thành phố Hải Phòng với 1.736 chiếc, giảm 10,7% so với tháng trước.
Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 5/2020 chủ yếu là xe xuất xứ từ Indonesia 2.544 chiếc, tăng gấp 2 lần và xe xuất xứ từ Thái Lan với 941 chiếc, tăng 43% so với tháng trước.
Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 5/2020, có 7 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ Thái Lanđược làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam tại khu vực cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh.
Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 5/2020 đạt 292chiếc, với trị giá đạt 8,4 triệu USD; giảm 65% lượng và giảm 61% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 145 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, giảm 80% so với tháng trước; có 135 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 93%; có 7 chiếc xuất xứ từ Hàn Quốc, giảm 72%so với tháng trước.
Xe ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 5/2020 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 126 chiếc, giảm 44%; thành phố Lạng Sơn với 124 chiếc, tăng 77%.; thành phố Hải Phòng với 32 chiếc, giảm 94% so với tháng trước.
Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 5/2020, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 496 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 23,7triệu USD. Trong đó, có tới 254 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, 72 chiếc xuất xứ từ Mêxicô và 50 chiếc xuất xứ từ Nhật Bản.
Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng qua chủ yếu qua cửa khẩu của thành phố Lạng Sơn với 227 chiếc, giảm 18%; thành phố Hồ Chí Minh với 126 triệu USD, tăng 72,6% và thành phố Hải Phòng với 108 chiếc, giảm 43,8% so với tháng trước.
Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2020 có 162 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 198 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này giảm tới 18,5% so với tháng trước.
Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Nhật Bản với 37,7 triệu USD, giảm 13,7%; từ Hàn Quốc với 33,4 triệu USD, giảm 2,4%; từ Trung Quốc với 33,3 triệu USD, giảm 5,7%; từ Thái Lan với 30,3 triệu USD, giảm 20,7% so với tháng trước
Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 4 thị trường, nước xuất xứ này là 135 triệu USD, chiếm tỷ trọng 83% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua. Như vậy, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 1,33 tỷ USD, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: VITIC