Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2021 xuất khẩu thủy sản các loại của Việt Nam tiếp tục tăng 42,3% so với tháng 9/2021 nhưng vẫn giảm 2,9% so với cùng tháng năm 2020, đạt 888,63 triệu USD. Cộng chung cả 10 tháng năm 2021 kim ngạch tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 7,07 tỷ USD.
Mỹ luôn là thị trường dẫn đầu về tiêu thụ thủy sản của Việt Nam, chiếm 23,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 1,67 tỷ USD trong 10 tháng năm 2021, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 10/2021 kim ngạch tăng mạnh 38,6% so với tháng 9/2021 và tăng 26,7% so với tháng 10/2020, đạt 218,97 triệu USD.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản chiếm 15,2%, đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 1,07 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 10/2021 kim ngạch tăng mạnh 60,6% so với tháng 9/2021 nhưng giảm 13% so với tháng 10/2020, đạt 119,81 triệu USD .
Đứng thứ 3 là thị trường EU đạt 812,95 triệu USD, chiếm 11,5%, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc chiếm 10,5%, đạt 742,92 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung, trong 10 tháng năm nay, xuất khẩu thủy sản sang đa số thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021)

ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2021

Nguồn: Vinanet/VITIC