Riêng tháng 5/2021 nhập khẩu 283.379 tấn lúa mì, tương đương 81,83 triệu USD, giá lúa mì nhập khẩu trung bình 288,8 USD/tấn, giảm 31,4% về lượng, giảm 29,5% về kim ngạch nhưng tăng 2,7% về giá so với tháng 4/2021; so với cùng tháng năm 2020 cũng giảm 17,9% về lượng, giảm 12,2% về kim ngạch nhưng tăng 6,9% về giá.
Việt Nam nhập khẩu lúa mì chủ yếu từ thị trường Australia, chiếm gần 72% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt 1,35 triệu tấn, tương đương 372,3 triệu USD, giá trung bình 275,9 USD/tấn, tăng mạnh 274,9% về lượng, tăng 271,4% về kim ngạch nhưng giá giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng trong tháng 5/2021, nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 55% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 4/2021, đạt 155.027 tấn, tương đương 44,54 triệu USD nhưng tăng mạnh 154% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 5/2020.
Ngoài thị trường chủ đạo Australia, thì Việt Nam còn nhập khẩu lúa mì từ Brazil 226.597 tấn, tương đương 54,11 triệu USD, giảm trên 8% về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, chiếm 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước;
Nhập khẩu từ Mỹ 130.514 tấn, tương đương 37,65 triệu USD, giảm 29% về lượng và giảm 26,9% kim ngạch, chiếm 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch; Nhập khẩu từ Nga 41.627 tấn, tương đương 11,9 triệu USD, giảm 88% về lượng và giảm 87% kim ngạch, Nhập khẩu từ Canada 34.905 tấn, tương đương 9,72 triệu USD, giảm 74% cả về lượng và kim ngạch.

Nhập khẩu lúa mì 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

Tren 70% luong lua mi nhap khau ve Viet Nam co xuat xu tu Australia

Nguồn: VITIC