Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 cả nước xuất khẩu 12.398 tấn chè, tương đương trên 21 triệu USD, giá trung bình 1.694 USD/tấn, giảm 9,7% về lượng, giảm 10% về kim ngạch và giảm 0,3% về giá so với tháng 12/2023; còn so với tháng 1/2023 thì tăng 84% về khối lượng, tăng 84,8% về kim ngạch và tăng 0,4% về giá.
Thị trường Pakistan đứng đầu về tiêu thụ chè của Việt Nam, chiếm 36,8% trong tổng lượng và chiếm 43,7% trong tổng kim ngạch chè xuất khẩu của cả nước, đạt 4.556 tấn, tương đương trên 9,17 triệu USD, giá trung bình 2.013 USD/tấn, tăng 9,6% về lượng, tăng 16,3% về kim ngạch và tăng nhẹ 6,1% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 32,6% về lượng, tăng 51,7% về kim ngạch và tăng 14,5% về giá.
Tiếp sau đó là thị trường Đài Loan chiếm 7,5% trong tổng lượng và chiếm 6,5% trong tổng kim ngạch, đạt 928 tấn, tương đương 1,37 triệu USD, giá trung bình 1.481 USD/tấn, giảm 23,8% về lượng, giảm 29,5% về kim ngạch và giảm 7,5% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 86% về lượng, tăng 87,4% về kim ngạch và tăng 0,8% về giá.
Thị trường Mỹ đứng thứ 3 đạt 913 tấn, tương đương trên 1,2 triệu USD, giá 1.316,8 USD/tấn, tăng 59,6% về lượng, tăng 43,6% về kim ngạch nhưng giảm 10% về giá so với tháng 12/2023; và cũng tăng mạnh 191% về lượng, tăng 197,5% kim ngạch và tăng 2,3% về giá so với tháng 1/2023, chiếm 7,4% trong tổng lượng và chiếm 5,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường FTA RCEPP đạt 1.933 tấn, tương đương 2,11 triệu USD, tăng 217,9% về lượng, tăng 106,7% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu chè tháng 1/2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ)

Xuất khẩu chè tháng 1/2024 tăng 84% cả về lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC