Tính chung cả 8 tháng năm 2023 kim ngạch đạt 22,51 tỷ USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2022;
Hàng dệt may của Việt Nam xuất sang Mỹ luôn đứng đầu về kim ngạch, đạt gần 10 tỷ USD, chiếm 44,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm 2022; xuất sang EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 2,59 tỷ USD, chiếm 11,5%, giảm 12,5%; tiếp đến thị trường Nhật Bản, đạt gần 2,58 tỷ USD, chiếm 11,45%, tăng 1,7%; tiếp đến thị trường Hàn Quốc đạt 2,08 tỷ USD, chiếm 9,2%, giảm nhẹ 3% và sang Canada đạt 766,86 triệu USD, chiếm 3,4%, giẩm 16,5% so với cùng kỳ năm 2022.
Hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 5,5%, đạt trên 1,23 tỷ USD, giảm 12,2% so với 8 tháng năm 2022.
Hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 3,3% trong tổng kim ngạch, đạt 747,86 triệu USD, giảm 9%.

Xuất khẩu hàng dệt may 8 tháng năm 2023

ĐVT: USD

Xuất khẩu hàng dệt may 8 tháng năm 2023 đạt 22,51 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC