Trung Quốc vẫn là thị trường chính của rau quả Việt Nam xuất khẩu, chiếm 56,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau qua của cả nước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt 320,53 triệu USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2022; riêng tháng 2/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 181,58 triệu USD, tăng 30,6% so với tháng 1/2023 và tăng mạnh 59,5% so với tháng 2/2022. Việc Trung Quốc dỡ bỏ chính sách “Zero Covid” đã giúp xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường này lấy lại đà tăng trưởng.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Mỹ đạt 31,82 triệu USD, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 5,6%; Hàn Quốc đạt 26,99 triệu USD, tăng 12,6%, chiếm 4,8%; Nhật Bản đạt 23,32 triệu USD, tăng 17,2%, chiếm 4,1%...
Nhìn chung, xuất khẩu rau quả sang đa số các thị trường trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Theo Bộ Công Thương, để duy trì tốc độ tăng trưởng, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng rau quả cần chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu.

Xuất khẩu rau quả 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu rau quả 2 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng tốt

Nguồn: Vinanet/VITIC