Hàng dệt may là mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Canada. Trong tháng 9 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 56,2 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2021 lên 674,8 triệu USD, tăng 15,4% và chiếm 17,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.

Xuất khẩu nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 9 đạt trên 83,8 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2021 lên 608,6 triệu USD, tăng 1,05% và chiếm 15,9% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada.
Hàng hóa xuất khẩu sang Canada 9 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 9 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 31,4%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 21,6%; máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 37,6%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 161,8%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Sản phẩm từ sắt thép giảm 14,9%; hàng thủy sản giảm 1,9%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Canada 9 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/10 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC